frogfrog
Water Works
frogfrog
HafanHafanGwasanaethau dwrGwasanaethau carthionGwasanaethau gwastraffCysylltwchDolenni allanol
frog


meter
toiled
English site

Y Cd ar gyfer Tai Cynaliadwy - gofynion dŵr

Mesur gan y llywodraeth ywr Cd ar gyfer Tai Cynaliadwy a gafodd ei lansio yn 2006. Ers Mai 2008, maen rhaid asesu pob tŷ yn Lloegr yn erbyn y Cd. Maer Cd yn mesur cynaladwyedd tŷ newydd yn erbyn categorau o gynllunio cynaliadwy, gan raddior holl dŷ fel pecyn cyflawn. Defnyddir system raddio 1 i 6 seren i nodi perfformiad cyflawn cynaladwyedd y tŷ newydd. Gosodir isafbwyntiau ir safonau y maen rhaid eu cyrraedd gyda defnydd o ynni a dŵr ar bob lefel.

Fel sydd yn aml yn wir am fesurau newydd y llywodraeth yn anffodus, mae cyfyngiadau mawr ir modd mae gofynion dŵr y Cd yn gweithio. Ceir llawer enghraifft o sut mae cydymffurfio r Cd yn gwneud adeilad yn llai dŵr-effeithlon, neun lleihau ei gynaladwyedd yn gyffredinol. Gallwn ni eich helpu i ddehongli cyfrifydd dŵr y Cd a dod o hyd ir ateb gorau i wneud eich adeilad yn wirioneddol ddŵr-effeithiol, heb gyfaddawdu graddaur Cd.
cawod     tap    Y Cd ar gyfer Dai Cynaliadwy

Hafan   |    Dŵr   |    Carthion   |    Gwastraff   |    Cysylltwch   |    Dolenni   |    English