frogfrog
Water Works
frogfrog
HafanHafanGwasanaethau dwrGwasanaethau carthionGwasanaethau gwastraffCysylltwchDolenni allanol
frog


toiled compost
Llyfr dwr
English site

Croeso

Gwasanaeth ymgynghorol bychan ydyn ni yn arbenigo mewn darparu atebion amgylcheddol gyfeillgar ar raddfa fechan i broblemau dŵr, carthion a gwastraff. Cynigiwn amrediad o wasanaethau yn cynnwys:

  • - Cynllun a manyleb systemau carthion a dŵr gwastraff graddfa fechan yn cynnwys corslwyni a thoiledau compost
  • - Arfarnu cyflenwad dŵr preifat yn cynnwys defnydd o ffynhonnau, dŵr arwyneb, tyllau turio (boreholes), dŵr glaw a systemau cynaeafu dŵr llwyd
  • - Cyngor ar sut i drin elifiant ar gyfer ei ail-ddefnyddio
  • - Cyngor ar reolaeth gwastraff organig yn cynnwys compostio a thraul anerobig
  • - Cyrsiau a darlithoedd wedi eu teilwra ar holl agweddau rheoli dŵr, carthion a gwastraff organig
  • - Astudiaethau Asesu Cylch Bywyd (Life Cycle Assessment) i ISO 14040-14043, mewn materion yn ymwneud dŵr a charffosiaeth

Gwneir y rhan fwyaf or gwaith gan y Dr Judith Thornton, sydd wedi bod yn ymgynghorydd dŵr, carthion a gwastraff ers 2000, yn cynnwys gweithio yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth. Mae Judith wedi cynllunio a gosod amrywiaeth o systemau, yn cynnwys corslwyni, toiledau compost a chyflenwad dŵr preifat. Yn ogystal rhedeg Water Works, mae Judith yn dysgu cwrs MSc mewn Astudiaethau Amgylchedd ac Ynni Datblygedig i Brifysgol Dwyrain Llundain.

Judith hefyd yw awdur y llyfr The Water Book. Os ydych yn gosod cyflenwad dŵr preifat neu diddordeb mewn ychwanegu at eich cyflenwad o ddŵr mains, gall y llyfr hwn eich helpu. Cliciwch ar glawr y llyfr ar y chwith am fanylion pellach. Fei diweddarwyd yn 2007, yn cynnwys cyngor ar Reoliadau Cyflenwad Dŵr Preifat newydd (Yr Alban), 2006.


corslwyni     water lily    bocs ffynnon

Hafan   |    Dŵr   |    Carthion   |    Gwastraff   |    Cysylltwch   |    Dolenni   |    English