frogfrog
Water Works
frogfrog
HafanHafanGwasanaethau dwrGwasanaethau carthionGwasanaethau gwastraffCysylltwchDolenni allanol
frog


dwr arwyneb
Llyfr dwr
English site

Gwasanaethau yn ymwneud dŵr

Mae dŵr yn rhywbeth syn cael ei gymryd yn ganiataol gan lawer ohonom yn y DU. Mae dŵr tap yn rhad, yn ln a diogel. Serch hynny, mae llawer o bobl yn dechrau dangos diddordeb mewn opsiynau eraill. Cynigir amrediad o wasanaethau gan Water Works.

Diddordeb mewn cyflenwad dŵr preifat?

Wrth edrych am gyflenwadau dŵr eraill, y prif ystyriaethau yw maint y cyflenwad ac ansawdd y dŵr. Trai bod yn dechnegol bosibl i drin bron iawn unrhyw ddŵr i safon dŵr yfed, nid ywr prosesau wastad yn cydymffurfio gofynion amgylcheddol. Gall Gwasanaethau Dŵr a Charthion Cymru ymweld ch safle i asesu eich defnydd o ddŵr, ffynonellau dŵr posibl ac ansawdd unrhyw ddŵr newydd. Gallwn gynghori ar systemau casglu, storio a thrin dŵr. Os oes gennych gyflenwad dŵr preifat yn barod gallwn eich cynghori ar ddiogelwch a chynhaliaeth. Mwy o fanylion yma.


Angen cydymffurfio gofynion y Cd ar gyfer Tai Cynaliadwy?

Ers Mai 2008, maen rhaid asesu pob tŷ yn Lloegr yn erbyn y Cd ar gyfer Tai Cynaliadwy. Maer Cd yn mesur cynaladwyedd tŷ newydd yn erbyn categorau o gynllunio cynaliadwy, gan raddior holl dŷ fel pecyn cyflawn. Defnyddir system raddio 1 i 6 seren i nodi perfformiad cyflawn cynaladwyedd y ty newydd. Gosodir isafbwyntiau ir safonau y maen rhaid eu cyrraedd gyda defnydd o ynni a dŵr ar bob lefel. Gall Water Works eich cynghori ar y dulliau gorau o gwrdd gofynion y Cd. Mwy o fanylion yma.


Eisiau prynu The Water Book?

Mae Judith yn awdurdod ar gyflenwadau bychain o ddŵr yn y DU ac mae wedi ysgrifennu "The Water Book", sef canllaw ar ddod o hyd, symud, storio a glanhau dŵr. Canllaw ymarferol yw hwn ir materion syn ymwneud chyflenwadau dŵr, gosod cyflenwadau newydd ayb ac mae ar gael gan yr awdur trwyr wefan. Mwy o fanylion yma.


Diddordeb yn y manteision amgylcheddol / ariannol o ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon?

Bron yn ddieithriad, maen haws defnyddio llai o adnodd na dod o hyd i fwy ohono. Efallai nad yw gosod mesurau effeithlonrwydd dŵr mor gyffrous gosod cyflenwad ychwanegol o ddŵr, ond maen llawer rhatach ac yn llawer mwy cyfeillgar tuag at yr amgylchedd. Mantais arall o ddefnyddio llai o ddŵr yw bod gennych lai o garthion iw glanhau. Gal Gwasanaethau Dŵr a Charthion Cymru archwilio a chynghori ar offer effeithlonrwydd dŵr fydd yn arbed arian, yn ogystal dŵr i chi.
dwr arwyneb     llyn    bocs ffynnon

Hafan   |    Dŵr   |    Carthion   |    Gwastraff   |    Cysylltwch   |    Dolenni   |    English