frogfrog
Water Works
frogfrog
HafanHafanGwasanaethau dwrGwasanaethau carthionGwasanaethau gwastraffCysylltwchDolenni allanol
frog


dwr arwyneb
Llyfr Dwr
English site

Cyflenwadau Dŵr Preifat

  • - Oes gennych chi eiddo heb gyflenwad dŵr mains ac yn ansicr beth iw wneud nesaf?
  • - Oes gennych chi gyflenwad dŵr mains yn barod yr hoffech ychwanegu ato trwy ddefnyddio ffynonellau eraill megis dŵr glaw neu ddŵr llwyd?
  • - Oes gennych chi gyflenwad dŵr preifat ac ydych chin poeni am ei ansawdd ar hyn y gallwch wneud am y peth?
  • Wrth edrych am gyflenwadau dŵr eraill, y prif ystyriaethau yw maint y cyflenwad ac ansawdd y dŵr. Trai bod yn dechnegol bosibl i drin bron iawn unrhyw ddŵr i safon dŵr yfed, nid ywr prosesau wastad yn cydymffurfio gofynion amgylcheddol. Gall Gwasanaethau Dŵr a Charthion Cymru ymweld ch safle i asesu eich defnydd o ddŵr, ffynonellau dŵr posibl ac ansawdd unrhyw ddŵr newydd. Gallwn gynghori ar systemau casglu, storio a thrin dŵr. Os oes gennych gyflenwad dŵr preifat yn barod, neun ystyried prynu eiddo sydd eisoes chyflenwad dŵr preifat gallwn eich cynghori ar ddiogelwch a chynhaliaeth.

    Mae Judith yn awdurdod ar gyflenwadau bychain o ddŵr yn y DU ac mae wedi ysgrifennu "The Water Book", sef canllaw ar ddod o hyd, symud, storio a glanhau dŵr. Canllaw ymarferol yw hwn ir materion syn ymwneud chyflenwadau dŵr, gosod cyflenwadau newydd ayb ac mae ar gael gan yr awdur trwyr wefan. Mwy o fanylion yma.
    dwr arwyneb     llyn    bocs ffynnon

    Hafan   |    Dŵr   |    Carthion   |    Gwastraff   |    Cysylltwch   |    Dolenni   |    English